Умови прокату легкового автомобіля

ТИПОВІ УМОВИ ПРОКАТУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ


1. Терміни та визначення

Договір прокату легкового автомобіля – письмова домовленість між Наймодавцем, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм та Наймачем (фізична особа, яка не є підприємцем), за умовами якої Наймодавець передає або зобов’язується передати легковий автомобіль у користування Наймачу за плату на певний строк, і який використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. Договір прокату є публічним. Договір прокату є договором приєднання.

Додаткова угода до договору прокату –угода, яка передбачає право Наймача на виїзд за кордон на орендованому транспортному засобі та умови оренди за умов перебування за межами України.

Наймодавець – особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм.

Наймач – громадяни України, іноземці (особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав) та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні.

Акт приймання-передачі автомобіля в прокат – письмовий документ, підписаний Наймодавцем і Наймачем, якій підтверджує факт передачі автомобіля Наймачу в прокат (далі за текстом – акт). Акт містить інформацію про реєстраційні дані автомобіля, що передається в користування, строк прокату, розмір оплати, розмір застави, місце передання та повернення автомобіля, опис технічного стану до прокату. Акт є невід’ємною частиною договору прокату.

Акт повернення автомобіля після прокату – письмовий документ, підписаний Наймодавцем і Наймачем, якій підтверджує факт повернення автомобіля Наймодавцю після прокату (далі за текстом – акт). Акт містить інформацію про місце і дату повернення автомобіля, перелік пошкоджень (за наявності), опис технічного стану після прокату. Акт є невід’ємною частиною договору прокату.

Договір приєднання це – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Договір публічний це – договір, в якому одна сторона- підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Доба – проміжок часу, що дорівнює 24 годинам.

Мінімальний строк прокату – найменший проміжок часу, на який Наймодавець може передати у платне користування легковий автомобіль Наймачу. Мінімальний строк прокату становить одну добу.

Тариф – це вартість послуги користування легковим автомобілем певної марки (моделі) за певний строк. Тариф включає в себе страхування, комплектацію автомобіля шинами відповідно до сезону, кілометри пробігу та витрати по утриманню автомобіля у належному технічному стані. Пальне не включається до вартості послуги користування автомобілем. Тарифи на послуги прокату встановлюються у відповідному прейскуранті, затвердженому Наймодавцем. Ціни на прокат можуть переглядатися Наймодавцем в залежності від зміни факторів, які впливають на процес формування ціни на даний вид послуг.

Легковий автомобіль (далі за текстом – автомобіль, транспортний засіб або предмет прокату) – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять з місцем водія включно.
Застава – спосіб забезпечення зобов’язань по договору прокату легкового автомобіля.

Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт, який належить Наймодавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою: sto-oltar.lviv.ua

ПРЕАМБУЛА
Ці типові умови прокату легкового автомобіля, разом із Договором прокату легкового автомобіля, а також актом приймання-передачі легкового автомобіля в прокат, актом повернення легкового автомобіля після прокату (далі за текстом – акт(и)), описами технічного стану легкового автомобіля до і після прокату(далі за текстом – опис(и)), прейскурантом цін, являють собою угоду між Сторонами (Наймодавець і Наймач) щодо передання легкового автомобіля Наймачеві у володіння і користування за плату на певний строк. Договір прокату є договором приєднання.
Договір укладається на умовах, визначених у типових формах, встановлених Наймодавцем шляхом приєднання Наймача до запропонованого договору в цілому (мається на увазі дані Типові умови прокату, договір прокату, акти, опис технічного стану автомобіля до та після прокату).

 2. Предмет договору

У порядку та на умовах, визначених цими типовими умовами, Договором прокату легкового автомобіля, Наймодавець передає або зобов’язується передати, а Наймач приймає у строкове платне користування легковий автомобіль (далі за текстом – предмет прокату). Предметом прокату є обраний Наймачем з наявного у Наймодавця автомобільного парку транспортний засіб марки (моделі), який в повній мірі відповідає вимогам Наймача. Цільове призначення предмета прокату: автомобіль повинен використовуватися Наймачем для задоволення побутових невиробничих потреб. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України (якщо інше не погоджене додатковою угодою), окрім території Луганської і Донецької областей, АР Крим та Чорнобильської зони відчуження

3.Порядок передання та повернення предмету прокату. Умови прокату

3.1. Право користування предметом прокату у Наймача настає після ознайомлення з Типовими умовами прокату, прейскурантом цін, підписання Договору та акту приймання – передачі, що є невід’ємною частиною Договору прокату, а також внесення оплати за весь період прокату і застави як забезпечення виконання зобов’язань по такому договору.

3.2. Строк прокату, розмір та умови оплати за користування предметом прокату, реєстраційні дані автомобіля, адреса передачі та повернення предмета прокату, розмір застави погоджуються сторонами в акті приймання-передачі. Автомобіль передається Наймачу одразу після підписання договору, акту, здійснення оплати та внесення застави або у інший строк, встановлений сторонами в акті.

3.3. Місце передання та повернення автомобіля:  Львівська обл. Пустомитівський р-н с. Бережани, Вул Шашкевича 2А. За угодою сторін, легковий автомобіль може бути переданий в прокат або прийнятий після прокату в іншому зручному для Наймача населеному пункті в територіальних межах, визначених розділом 2 Типових
умов. В такому випадку, витрати по доставці транспортного засобу до визначеного місця або його повернення, оплачуються Наймачем окремо, що також зазначається в акті. Наймодавець перед укладанням договору прокату погоджує з Наймачем вартість послуги трансферу та вказує її в акті приймання-передачі легкового автомобіля.

3.4. При переданні автомобіля в прокат Наймодавцем проводиться опис технічного стану автомобіля, наявності комплектуючих, пошкоджень, показників приладів обліку. Справність автомобіля, зовнішній вигляд кузова, комплектація, кількість пального, інші параметри автомобіля, що передається у прокат, повинні бути перевірені Наймачем в присутності Наймодавця та зафіксовані в акті приймання-передачі. Підписанням акту Наймач підтверджує, що отримав у користування автомобіль в належному технічному стані, повністю укомплектованим з чистим кузовом без ознак пошкоджень, окрім тих, що вказані в описі. Після отримання транспортного засобу в прокат претензії з боку Наймача щодо наявних помітних дефектів не приймаються.

3.5. Автомобіль передається в прокат в чистому вигляді. Наймач зобов’язаний повернути автомобіль по закінченні строку прокату також в чистому вигляді. В іншому випадку, Наймодавець утримає вартість мийки автомобіля із суми застави, а акт повернення автомобіля буде підписаний Наймодавцем після здійснення мийки автомобіля та огляду на предмет можливої наявності дрібних пошкоджень та/або подряпин. Кількість пального у баку при поверненні повинна співпадати із кількістю при прийманні автомобіля в прокат (допустима похибка в межах 5%).

3.6. Документи, які необхідні для укладання договору прокату: посвідчення водія, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код (у випадку отримання).
3.6.1. Для громадян України:
· документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (один з документів):
а) паспорт громадянина України; б) паспорт громадянина України для виїзду закордон;
в) дипломатичний паспорт України; г) службовий паспорт України;
ґ) посвідчення особи моряка;
д) посвідчення члена екіпажу;
е) посвідчення особи на повернення в Україну;
є) тимчасове посвідчення громадянина України;
· документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (один з документів):
а) посвідчення водія;
б) посвідчення особи без громадянства для виїзду закордон;
в) посвідка на постійне проживання;
г) посвідка на тимчасове проживання;
ґ) картка мігранта;
д) посвідчення біженця;
е) проїзний документ біженця.
· довідка про отримання ідентифікаційного коду. У випадку, якщо особа через свої релігійні чи інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, такими особами подається паспорт з відповідною відміткою.
3.6.2. Для іноземців та осіб без громадянства (один із документів):
· паспортний документ іноземця — документ, виданий уповноваженим органом іноземноїдержави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;
· посвідка на постійне проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу безгромадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;
· посвідка на тимчасове проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу безгромадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;
· посвідчення особи на повернення — документ, який видається іноземцю або особі безгромадянства у випадках, передбачених міжнародними договорами України про реадмісію (приймання і передачу осіб);
· посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон — документ, що посвідчує особубез громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.
3.6.3. Пред’явлення посвідчення водія є обов’язковим для всіх Наймачів.

3.7. Наймодавець залишає за собою право відмовити особі, яка звернулась за послугою прокату, у випадку не надання документу з вищевказаного переліку, або якщо у наданих документах виявлені ознаки їх підробки. Також Наймодавець відмовляє Наймачу в укладенні договору, якщо Наймач вчинив правопорушення, за яке передбачено накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом ( а саме: за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції)

3.8. Легковим автомобілем може керувати водій не молодше 21 року, що має дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і стаж водіння не менше 2 років (при наймі автомобіля економ або середнього класу). При отриманні в користування автомобіля бізнес-, представницького класу, позашляховиків, мінівенів водій повинен відповідати наступним вимогам: стаж керування складає більше 5 (п’яти) років, вік Наймача – не молодше 25 років.

3.9. Повернення автомобіля Наймодавцю здійснюється після закінчення строку прокату у місці, вказаному в акті. У випадку затримання Наймачем повернення предмету прокату більше, ніж на 2 години без поважних причин, наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем відповідно до тарифу, вказаному в акті приймання передачі легкового автомобіля.

4.Застава. Умови забезпечення виконання зобов’язань за договором прокату.

4.1. В силу застави Наймодавець має право у разі невиконання Наймачем зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок внесених Наймачем в якості застави грошових коштів.

4.2. Предмет застави: грошові кошти Наймача. Строком застави є строк фактичного користування автомобілем, визначений в акті до договору прокату.

4.3. Заставою забезпечується зобов’язання Наймача перед Наймодавцем по договору прокату, а саме:
– По оплаті послуг користування автомобілем (у випадку прострочення повернення автомобіля або продовження строку користування автомобілем за умови повідомлення Наймодавця і за його згодою, плата за користування автомобілем утримується із суми застави, але не більше, ніж за 1 (одну) добу; наступний період користування автомобілем оплачується в загальному порядку, при цьому Наймач здійснює доплату застави з метою відновлення її в первісному розмірі).
– По поверненню автомобіля після прокату в стані, в якому автомобіль був переданий в користування з урахуванням нормального зносу (у випадку повернення Наймачем автомобіля із пошкодженнями, або при втраті комплектуючих, додаткового обладнання або документації на автомобіль, вартість відновлення стану автомобіля чи відновлення (отримання) документів, утримується із суми застави);

4.4. Застава вноситься під час укладання договору в грошовому вигляді у готівковій або безготівковій формі. Застава являє собою фіксовану грошову суму, розмір якої залежить від марки обраного автомобіля. Безготівкова форма застави передбачає блокування визначеної грошової суми на банківській картці Наймача за його згодою на строк фактичного користування автомобілем (преавторизація). Після повернення автомобіля та виконання всіх обов’язків по договору прокату з боку Наймача, Наймодавець здійснює розблокування грошових коштів на суму преавторизації у відповідності до правил, встановлених банком Наймодавця. Застава також може бути внесена в готівковій формі в касу Наймодавця. Юридичні особи суму застави перераховують на поточний рахунок Наймодавця. Після закінчення строку прокату і повернення автомобіля, а також виконання
Наймачем всіх умов договору сума застави повертається останньому в день повернення автомобіля у спосіб, яким така застава була внесена.

4.5. Застава не повертається (або повертається частково) у наступних випадках: відмови Наймача компенсувати завдані внаслідок користування автомобілем збитки (в т.ч. втрата комплектуючих, документів на автомобіль); у випадку неповідомлення про втрату чи пошкодження предмету прокату,у випадку передання автомобіля третім особам без згоди Наймодавця, у випадку, якщо сума страхової виплати менша, ніж розмір заподіяних збитків; за затримку внесення плати за користування автомобілем, а також з інших підстав, вказаних у договорі прокату.

4.6. Наймач має право обрати умови щодо зменшення суми застави, які зазначаються Наймодавцем в акті. Такі умови передбачають зменшення розміру фінансової відповідальності Наймача у випадку заподіяння ним збитків Наймодавцю в період прокату у розмірі обраної застави. За таких умов добовий тариф на послуги прокату змінюється. При цьому, обсяг забезпечених заставою зобов’язань залишається незмінним. Також Наймач звільняється від сплати штрафу, передбаченого п. 8.3 цих правил та п.п.5.4. Договору прокату.

5. Оплата. Порядок розрахунків.

5.1. Вартість послуг прокату визначається, виходячи із тарифів, затверджених Наймодавцем на момент укладення Договору згідно із Прейскурантом цін. Тарифи є доступними для загального ознайомлення, зокрема, на цьому сайті. Тарифи на прокат автомобіля включають в себе страхування,комплектацію автомобіля шинами відповідно до сезону, кілометри пробігу та витрати по утриманнюавтомобіля у належному технічному стані. Загальна вартість послуг визначається в акті-прийманняпередачі автомобіля. Додатково Наймачу може передаватися в користування GPS-навігатор, дитяче сидіння. Детальні умови порядку оплати наведені у договорі прокату.

5.2. При передачі автомобіля Наймачу останній вносить повну передоплату послуг прокатуавтомобіля за погоджений строк, а також заставу в розмірі, передбаченому в акті приймання-передачі.

5.3. Оплата може відбуватися в готівковій або безготівковій формі (карти системи American Express дооплати не приймаються).

6. Права та обовя’зки наймача.

Права Наймача:
6.1. Наймач має право використовувати автомобіль цілодобово, тільки на території України, якщо інше не вказано у додатковій угоді (право перетину кордону) у відповідності до умов, викладених у Договорі прокату. Пробіг автомобіля на добу обмежується 350 км..
6.2. Наймач не має права передавати автомобіль в піднайом, передавати автомобіль третім особам, без письмової згоди Наймодавця.
6.3. Наймач має право відмовитись від договору прокату і повернути автомобіль Наймодавцеві у будьякий час, попередивши при цьому Наймача не менше, ніж за 2 (дві) години до фактичного повернення предмету прокату, якщо автомобіль повертається в межах м.Львова, та 24 годин, – у випадку повернення автомобіля в іншому регіоні.
6.4. Наймач має право на отримання від Наймодавця повної інформації стосовно умов прокату та технічної експлуатації автомобіля.
Обов’язки Наймача:
6.4.1 Наймач зобов’язаний прийняти автомобіль по акту приймання-передачі в термін, обумовлений сторонами Договору прокату, перевірити загальний стан предмета прокату і попередити Наймодавця про виявлені дефекти, повернути предмет прокату по закінченню строку, вказаному в акті прийманняпередачі, в стані та комплектності, в якому автомобіль був прийнятий (із врахуванням нормального зносу). Якщо Наймач у момент передання автомобіля у його володіння не перевірить його справність, предмет прокату вважається таким, що переданий у належному стані.
6.5. Наймач зобов’язаний оплатити користування предметом прокату своєчасно та у повному обсязі, а також внести заставу.
6.6. Наймач зобов’язаний використовувати предмет прокату за цільовим призначенням, не використовувати у спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи пересування з причепом, в якості таксі, для тест-драйву, а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають твердого покриття.
6.7. Наймач зобов’язаний не допускати управління автомобілем в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги. Куріння в салоні автомобіля заборонено.
6.8. Наймач несе витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля та щоденним підтриманням його в робочому стані (мийка автомобіля, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше). Наймач зобов’язаний використовувати пальне належного виду та високої якості.
6.9. Наймач зобов’язаний забезпечити збереження автомобіля з моменту його отримання і до моментуйого повернення Наймодавцю. Залишати автомобіль тільки на стоянках (парковках), що охороняються.Наймач зобов’язаний негайно повідомити Наймодавця (не пізніше одного часу з моменту виявлення факту) про втрату чи пошкодження предмета прокату, і діяти в таких випадках у відповідності з діючим законодавством України, Договором прокату та вказівками, отриманими від Наймодавця. У випадку виявлення технічних несправностей під час користування також повідомити про це Наймодавця. У випадку пошкодження предмета прокату Наймачу забороняється без згоди Наймодавця проводити розбирання та/або ремонт автомобіля, також змінювати конструкцію автомобіля та параметри виробника, крім робіт пов’язаних з необхідністю для його транспортування.Наймачу забороняється робити тюнінг (внутрішній, зовнішній, технічний) автомобіля. У випадку порушення цієї умови, Наймач компенсує завдані Наймодавцю збитки (неякісний ремонт, зняття елементів тюнінгу).
6.10. Наймач зобов’язаний у випадку продовження користування автомобілем повідомити про це Наймодавця не пізніше доби до закінчення діючого Договору, узгодити новий строк користування предметом прокату та поновити відповідні документи, а також своєчасно оплатити користування предметом прокату на новий строк. У випадку несвоєчасного повідомлення Наймач не має переважного права на подальший прокат автомобіля. Наймодавець в такому випадку має право надати в прокат інший автомобіль або відмовити в продовженні послуги прокату автомобіля.
6.11. Наймач зобов’язаний повідомити про дострокове повернення предмета прокату та розірвання Договору у робочий час Наймодавця, не менше ніж за 24 години до запланованого терміну повернення. Плата за прокат автомобіля, що сплачена Наймачем за весь строк договору,перераховується і повертається в сумі відповідно до тривалості фактичного користування автомобілем з утриманням 30 (тридцяти) % від суми повернення або перерахунок здійснюється, виходячи з ціни добового прокату, яка встановлена Наймодавцем для періоду, впродовж якого Наймач фактично користувався автомобілем, з урахуванням діючого курсу долара США до гривні на дату перерахунку. Оплачена та невикористана сума за дні прокату при достроковому поверненні автомобіля повертається Наймачу з утриманням відповідної суми перерахунку з суми повернення.
6.12. Наймач зобов’язується неухильно дотримуватись правил дорожнього руху України, а також передбаченого швидкісного режиму.
6.13. По закінченню дії Договору Наймач зобов’язаний повернути автомобіль у чистому вигляді з кількістю палива в паливному баку, рівною кількості при прийманні автомобіля (допустима похибка в межах 5%). Автомобіль повертається в справному технічному стані з врахуванням нормального зносу,який виник в період експлуатації. Під нормальним зносом автомобіля в даному Договорі розуміється зменшення вартості автомобіля, природний знос, окремих вузлів та агрегатів, за період знаходження автомобіля у користуванні Наймача, при умові належної експлуатації автомобіля, що виключає випадки, які спричинили незапланований ремонт чи відновлення автомобіля.
6.14. Наймачу забороняється використовувати автомобіль на тимчасово окупованій території України
– сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території проведення АТО (Луганська і Донецька області), та Чорнобильській зоні відчуження – далі за текстом території.

7. Права та обов’язки наймодавця

Права Наймодавця:
7.1. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення автомобіля в неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) автомобіля, також втрати документації (а саме: свідоцтва про реєстрацію ТЗ, оригіналу полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВВТЗ), ін..документів) на автомобіль, або повернення автомобіля з пошкодженим обладнанням, в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану автомобіля, зазначеної в Додатку № 1 до цих правил. Перелік пошкоджень (втрат) зазначається акті приймання-передачі легкового автомобіля. Наймач зобов’язаний відшкодувати їх при поверненні автомобіля, в іншому випадку, сума компенсації утримується із суми застави.

7.2. Наймодавець має право розірвати Договір прокату в односторонньому порядку та вимагати повернення автомобіля у випадку, якщо Наймач порушує правила експлуатації автомобіля, не оплатив користування автомобілем, не дотримується умов Договору, перебуває за межами дозволеної території, у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні цього Договору, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця. Втакому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити предмет прокату незалежно від його місця знаходження. Застава та сума за невикористані дні прокату в даному випадку Наймачу не повертаються.

7.3. Наймодавець має право відмовити Наймачу в продовженні Договору.

Обов’язки Наймодавця:
7.4. Наймодавець зобов’язується передати Наймачу автомобіль в технічно справному стані з відповідними документами на право користування ним. Факт передачі і стан автомобіля зазначається в акті приймання-передачі. Наймодавець зобов’язується надавати Наймачу повну та достовірнуінформацію щодо умов прокату, стану автомобіля, а також іншу інформацію, що стосується предмета прокату, його технічної експлуатації.

7.5. Наймодавець зобов’язаний проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні роботи, регулярні технічні огляди предмета прокату за свій рахунок, якщо не доведе, що пошкодження предмета прокату сталося з вини Наймача.

7.6. При виявленні непридатності предмета прокату до експлуатації не з вини Наймача, Наймодавець зобов’язується здійснити його заміну на інший автомобіль по классу та вартості, не нижче, ніж предмет прокату.

7.8. Наймодавець зобов’язаний до передачі предмета прокату Наймачеві застрахувати цивільноправову відповідальності власників транспортних засобів в порядку, встановленому чинним законодавством України. Автомобілі, що передаються в прокат, застраховані по наступних ризиках: «Збиток-дорожньо-транспортна пригода (ДТП)», Збиток – противоправні дії третіх осіб (ПДТО), «Збиток-Стихійні лиха та ІВП».

7.9. Після повернення автомобіля та належного виконання Наймачем всіх умов договору прокату, Наймодавець зобов’язується повернути заставу Наймачу у спосіб, яким застава була внесена.

8.Відповідальність сторін.

8.1. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходилися в автомобілі в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу.

8.2. У випадку прострочення внесення плати за користування предметом прокату Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Пеня нараховується з наступної неоплаченої доби.

8.3. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний предмету прокату у випадках, встановлених цими правилами і договором. Під збитками розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено. Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає в порушенні обов’язків, передбачених цим Договором прокату, порушенні правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, та умов договору страхування ТЗ. Порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, викрадення, пожежі тощо), розмір яких перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості автомобіля, зазначенійв акті, і при обов’язковій умові дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач несе відповідальність у розмірі суми застави і штрафу, який дорівнює 10 (десяти) відсоткам від ринкової вартості пошкодженого транспортного засобу на дату події. Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, викрадення, пожежі тощо), розмір яких не перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості автомобіля, і при обов’язковій умові дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач несе відповідальність у розмірі суми застави.

8.4. У разі завдання шкоди предмету прокату внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших навмисних або ненавмисних дій Наймача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, ушкодження, що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами і рідинами, ушкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів предмета прокату Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. Розмір компенсацій за втрату (пошкодження) комплектуючих елементів автомобіля зазначається в акті приймання-передачі і підлягає оплаті в день повернення автомобіля. Вказана сума або оплачується Наймачем окремо, або вираховується із суми застави, якщо розмір збитків не перевищує таку суму.

8.5. У випадку, якщо Наймач не повідомив Наймодавця у встановлений строк про подію ДТП або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування автомобілем в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування особою, що не визначена договором і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи використання автомобіля не за призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії здійснитивиплату, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних збитків.

8.6. Наймач, з вини якого, предмет прокату знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за користування автомобілем за кожну добу знаходження предмета прокату в ремонті. Витрати на транспортування автомобіля до СТО Наймодавця або в інше, вказане Наймодавцем місце, несе Наймач.

8.7. У випадку настання ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо автомобіля, Наймач повинен негайно (протягом 1 години) повідомити про це Наймодавця, та у строк не пізніше 36 годин з моменту настання такої події надати Наймодавцю оригінали отриманих у відповідних державних органах документів, що підтверджують настання такої події, а саме: первинну довідку про подію ДТП, або довідку підрозділу поліції про крадіжку автомобіля, або довідку від правоохоронних органів про ін. протиправні дії щодо автомобіля, які є необхідними для отримання Наймодавцем страхового відшкодування, та заповнити заяву з вказівками обставин, що відбулися.

8.7.1. Розмір збитку, нанесений предмету прокату оцінюється на СТО Наймодавцем за розцінками спеціалізованих станцій. У випадку незгоди Наймача з сумою нанесених збитків, він звертається до експертної установи для визначення розміру збитків за власний рахунок. У випадку поломки автомобіля внаслідок ДТП, інших подій, що спричинили неможливість керування транспортним засобом, транспортування автомобіля до місцезнаходження Наймодавця (Україна,Львівська обл.Пустомитівський р-н с. Бережани, Вул. Шашкевича 2А) здійснюється Наймачем за його рахунок.

8.8. Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Наймачем, підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Наймодавець у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Наймача разом із договором прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в момент правопорушення автомобілем керував Наймач. У випадку оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач зобов’язаний передати в день повернення автомобіля відповідні протоколи Наймодавцю та сплатити штраф.Наймач зобов’язаний не перевищувати швидкісний режим руху понад встановлену ПДД межу. Якщо Наймач систематично (два і більше разів) порушує встановлений швидкісний режим в населених пунктах понад 80 ../год, а поза населених пунктів 150 км/год., Наймач має право стягнути (або утримати із застави) штраф в розмірі 3000,00 грн. за кожний випадок такого порушення.

8.9. Якщо Наймач своєчасно не виконує обов’язки щодо повернення предмета прокату після закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання, більше, ніж 1(одну) добу, він зобов’язаний сплатити Наймодавцю неустойку у розмірі подвійної плати за користування предметом прокату за весь час прострочення.

8.11. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про місцезнаходження автомобіля Наймодавець має право заявити про викрадення автомобіля до компетентних органів.

8.12. Для захисту від незаконного заволодіння та несанкціонованого виїзду за межі дозволеної території, автомобіль обладнано системою GPS моніторингу.

8.13. У випадку порушення Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на територіях, визначених п.п.6.14 Правил, Наймодавець без будь-яких попереджень має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір прокату та негайно повернути автомобіль. При цьому, Наймачу не повертаються суми за невикористані дні прокату та сума застави. Наймач також зобов’язується відшкодувати всі інші збитки, які виникли у Наймодавця в зв’язку із порушенням Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на вказаній території.

9.Інші умови

9.1. Всі суперечки, які виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір вирішується відповідно до діючого законодавства України в суді.

9.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору прокату є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

9.3. У випадку якщо внаслідок форс-мажорних обставин сторона договору не може виконувати або затримує виконання будь-яких своїх зобов’язань, вона негайно інформує про це іншу сторону та по можливості надає відповідні докази. Сторона повідомляє про приблизний строк, протягом якого виконання своїх зобов’язань по договору такою стороною буде неможливе або відстрочене. Сторона, яка зазнала впливу таких форс-мажорних обставин, звільняється від відповідальності перед іншою стороною за невиконання або відстрочення у виконанні своїх зобов’язань по договору.

9.4. Сторони підписанням договору прокату підтверджують, що між ними досягнута згода щодо всіх істотних умов договору прокату легкового автомобіля. Сторони, а також уповноважені представники сторін, повністю усвідомлюють зміст цих правил і договору, поняття, умови, погоджуються із ними таповністю усвідомлюють значення та наслідки своїх дій.

9.5. ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Своїм підписом у договорі Наймач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних (мета обробки: договірні відносини). Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення, блокування а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети. Наймач дає свою згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, громадянство, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та ін.., фотографії; відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі паспортні дані, податковий номер, фотокопії паспортів, водійських посвідчень, службових посвідчень, інших особистих документів, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Наймачем при заповненні анкет, а також дані, які можуть знадобитися Наймодавцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

Додаток № 1
до Типових правил прокату легкового автомобіля
Таблиця розміру відшкодування вартості компонентів та складових частин автомобіля, додаткового обладнання,
документів при їх втраті (пошкодженні), інші види компенсацій:

Найменування компонентів та складових частин автомобіля, додаткового обладнання, документів


Втрата, пошкодження номерного знаку, реєстраційних документів на


Автомобіль Втрата полісу СЦПВВТЗ


Втрата, пошкодження ключа запалення для автомобіля економ класу, автомобіля середнього класу, автомобіля бізнес класу, позашляховика

Вартість відшкодування,
грн..


4000,00


В розмірі вартості відновлення полісу страхування


5000


Втрата, пошкодження CD магнітоли для автомобіля економ класу, автомобіля середнього класу, автомобіля бізнес класу, позашляховика


5000


Пошкодження лобового скла для автомобіля економ класу, автомобіля середнього класу, автомобіля бізнес класу, позашляховика


5000


Втрата, пошкодження знаку аварійної зупинки


Втрата, пошкодження домкрата


Втрата ключа балонного


Втрата аптечки


Втрата, пошкодження вогнегасника


Пошкодження однієї деталі обшивки салону автомобіля:
· шкіряної
· велюрової


200


300


200


300


400


10000

5000


Втрата, пошкодження склоочисників для автомобіля економ класу, автомобіля середнього класу, автомобіля бізнес класу, позашляховика


800


Мийка легкового автомобіля


Мийка позашляховика


Хімчистка салону


Втрата, пошкодження, виведення з ладу GPS-навігатора


150


200


2000


3400


Будь-яке пошкодження автомобільної шини (порізи, шишки):
R13 R
14 R
15 R
16 R
17-22
при пошкоджені одного колеса, або диска – Наймач зобов’язаний відшкодувати заміну двох одиниць:


800,00
1000,00
1500,00
2000,00
від 2500 до 5000,00


Будь-яке пошкодження колісного диску:
металевий
легкосплавний


4000,00
10000,00


Подряпина деталі автомобіля (без вм’ятини):
· дверей, бамперів, крил, порогів
· капот, кришка багажника
· дах автомобіля


2200,00
2500,00
від 4000,00 до 5000,00


Вм’ятина, тріщина деталі автомобіля:
· якщо підлягає ремонту
· якщо не підлягає ремонту


від 200,00 до 2000,00
вартість такої деталі


Поліровка лакового покриття автомобіля


від 200,00 за деталь